Werkgebied


Het werkgebied van WBE Broek & Duin beslaat ongeveer 12.500 ha waarvan ± 7.000 ha bejaagbaar.
Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien.
De groene lijn geeft de grens aan.