Bestuur en haar taken


Bestuurssamenstelling WBE Broek en Duin:
 
Voorzitter:                               Wim van Laarhoven
Secretaris:                               Jan de Bree
2de secretaris:                         Jochem van Iersel
Penningmeester:                      Guus Euwen
Pachtzaken:                             Jan Bertens
Schade en tellingen:                 Tom Gerris
Veldkennis:                              Jan van der Meijden
Reecommissie:                         Wim van Laarhoven
                     

De taken van het dagelijks bestuur:
 • Alle bestuurstaken
 • Organiseren van bestuursvergaderingen
 • Organiseren van twee Algemene Ledenvergaderingen per jaar
 • Voorlichting aan scholen en verenigingen
 • Contact en samenwerking met omliggende WBE's
 • Samenwerking zoeken en onderhouden met andere organisaties zoals:
  • Weidevogelgroep
  • IVN
  • Duinboeren
  • Gemeenten
  • Waterschappen
  • Grondeigenaren
 • Aanschaf van materiaal zoals wildspiegels, kraaienvangkooi etc.
 • Onderhoud jachtveld- en jachthoudergegevens
 • Overleg voeren met overheden betreffende collectief afgesloten jachthuurovereenkomsten
 • Overleg voeren met landelijke organisaties (KJV, FBE etc.)
 • Organiseren van de landelijk verplicht gestelde tellingen (schemertelling, trendtelling)
 • Toezicht in de terreinen door Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)
 • Onderhoud website

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.