Wat is schade

Faunaschade

Wanneer diersoorten schade veroorzaken aan gewassen spreekt men van faunaschade. Schade aan gewassen kan in veel gevallen worden beperkt en soms worden voorkomen. Zo zijn er verschillende maatregelen te nemen om schade te beperken. Wanneer er voldoende maatregelen genomen zijn om schade te voorkomen of beperken, kan de grondgebruiker in aanmerking komen voor schadevergoeding.


Belangrijkste stappen en eisen om hiervoor in aanmerking te komen.

  • Oriënteer u tijdig op de mogelijke schadeveroorzakers in relatie tot de gewassen in uw teeltplan
  • Zoek met behulp van de postcodezoeker op de website van de FBE, welke ontheffingen op voorhand aan de Faunabeheereenheid zijn verleend en voor welke periode
  • Vraag tijdig een aanvullende ontheffing aan, wanneer de benodigde ontheffing op voorhand niet aanwezig is.
 

Wanneer er al wel een ontheffing op voorhand aanwezig is

  • Plaats ten minste twee preventieve maatregelen voor het verjagen van schadeveroorzakende diersoorten
  • Vraag via jachtaktehouder en Wildbeheereenheid een machtiging aan voor het uitvoeren van de aan de Faunabeheereenheid verleende ontheffing
  • Meld de schade binnen 7 dagen na het ontstaan bij het Faunafonds
  • Vraag bij de taxateur naar de "bevestiging taxatie grondgebruiker” en controleer de bevindingen
  • Meld tijdig (ca 14 dagen vooraf) bij het Faunafonds wanneer u voornemens bent te oogsten
  • Houd de bezwarenperiodes goed in de gaten en zorg dat u op tijd bent!

De folder Jacht en beheer en schadebestrijding gaat in op de gevolgen van de Flora- en faunawet voor het uitoefenen van jacht en beheer en schadebestrijding kunt u hier bekijken of zelf downloaden.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.