WBE Broek & Duin


Logo WBE Broek en Duin


Wildbeheer als onderdeel van natuurbehoud!

Welkom op de homepage van de WBE Broek en Duin. Op deze website kunnen onze jachthouders en deelnemers, maar vanzelfsprekend ook alle belangstellenden, kennis nemen van de doelstelling, de werkzaamheden, de informatie en de activiteiten van de WBE Broek en Duin.

De maatschappij eist steeds meer professionaliteit van een jachthouder. Zo is de jachthouder een goed opgeleid weidelijk jager. Daarnaast dient hij een deskundig uitvoerder te zijn op het gebied van planmatig faunabeheer en schadebestrijding. Dit laatste gebeurt aan de hand van de wet Nieuwe Wet Natuurbescherming en geheel volgens het provinciale beleid.

Wij wensen u veel leesplezier op onze site en als u vragen en of opmerkingen heeft, ga dan even naar het tabblad "contact" en laat het ons weten.

Het bestuur van de WBE Broek en Duin,
                   

         


                   


 Bescherm tijdens het jagen je oren!

 In 1993 fuseren Wildbeheereenheid "De Weidman" te Udenhout en Wildbeheereenheid "Helvoirt, Loonse en Drunense Duinen" te Helvoirt. Gelijktijdig heft de Vereniging Reewildring "Broek en Duin", na 15 jaar werkzaam te zijn geweest, zich op. De nieuwe Wildbeheereenheid, die uit deze fusie ontstaat, neemt de naam "Broek en Duin" over. Het werkgebied van de WBE "Broek en Duin" ligt tussen de steden 's-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk en heeft een oppervlak van ruim 12.500 ha. (inclusief bebouwde kommen) De rijkswegen tussen de genoemde steden vormen de begrenzing van het werkgebied van de WBE. Dit werkgebied heeft een oppervlak van 10.000 ha. (zonder bebouwing). Het werkgebied is onderverdeeld in 60 jachtvelden. Van het werkgebied is 70% bejaagbaar. Op de overige 30%, het gebied de "Loonse en Drunense Duinen", eigendom van Natuurmonumenten, wordt niet gejaagd. WBE Broek & Duin telt ruim 100 leden.
Heeft u vragen, druk op contact. Op deze pagina kunt u rechtstreeks uw vragen aan ons stellen.


Draadhaar met fazant


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.