WelkomLogo WBE Broek en Duin


Wildbeheer als onderdeel van natuurbehoud!

Welkom op de homepage van de WBE Broek en Duin. Op deze website kunnen onze jachthouders en deelnemers, maar vanzelfsprekend ook alle belangstellenden, kennis nemen van de doelstelling, de werkzaamheden, de informatie en de activiteiten van de WBE Broek en Duin.

De maatschappij eist steeds meer professionaliteit van een jachthouder. Zo is de jachthouder een goed opgeleid weidelijk jager. Daarnaast dient hij een deskundig uitvoerder te zijn op het gebied van planmatig faunabeheer en schadebestrijding. Dit laatste gebeurt aan de hand van de wet Nieuwe Wet Natuurbescherming en geheel volgens het provinciale beleid.

Wij wensen u veel leesplezier op onze site en als u vragen en of opmerkingen heeft, ga dan even naar het tabblad "contact" en laat het ons weten.

Het bestuur van de WBE Broek en Duin,
                   

         


                   


 Bescherm tijdens het jagen je oren!