Faunafonds

Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat ondermeer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade. Het Faunafonds bestaat uit een bestuur en een secretariaat en werkt volgens een gedragscode.


De taken van het Faunafonds bestaan uit:

  • het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten;
  • het in daarvoor in aanmerking komende gevallen verlenen van tegemoetkomingen in geleden schade, aangericht door dieren behorende tot de beschermde inheemse diersoorten;
  • gedeputeerde staten van de provincies van advies dienen over de uitvoering van taken die hen zijn opgedragen krachtens de Flora- en faunawet;
  • de minister van advies dienen bij het ontwerp van algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

Het Faunafonds streeft de bovengenoemde doelstellingen na door onder andere het bevorderen of laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van voorlichting.

Het bestuur van het Faunafonds heeft beleidsregels opgesteld voor tegemoetkomingen in de schade aangericht door beschermde inheemse diersoorten. Deze beleidsregels zijn te vinden op de website van het Faunafonds.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.