Koninklijke Jagersvereniging

Jagersvereniging

De Jagersvereniging is deskundig op het gebied van jacht, jachthonden en faunabeheer. De KJV behartigt de belangen van wildbeheereenheden en haar leden (jachthouders). Een Wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband van jachthouders die gezamenlijk het faunabeheer voeren over een gebied ter grootte van 5.000 tot 25.000 hectare.

De KJV werkt landelijk en heeft ruim 21.000 leden. In samenwerking met de WBE's verricht de KJV onderzoek naar de ontwikkeling van de wildstand en adviseert diezelfde WBE’s betreffende het beheer van diersoorten en hun leefomgeving. Verder organiseert de KJV opleidingen voor jachthonden en stimuleert ze haar leden om deel te nemen aan oefendagen voor het jachtschieten. De KJV publiceert daarnaast een vakblad. De Nederlandse Jager.

In de faunabeheereenheden werkt de KJV onder andere samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, de Provinciale Landschappen en LTO Nederland. De KJV streeft naar een duurzame en pluriforme fauna (biodiversiteit), waarbij een verstandig gebruik van de fauna (wise use) mogelijk is.

Naast de algemene internetsite, heeft de KJV ook een intranetsite in de lucht. Deze intranetsite is alleen bereikbaar voor de leden van de KJV. De leden vinden hier een extra service. Op deze site vinden de leden informatie over bijvoorbeeld KJV-jachthuurcontracten en jacht in het buitenland.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.